Land For Sale In opanayaka

2021-08-20 11:38:45 ( Land Sale ) - Ratnapura, Pelmadulla

Details

මාදොල කොළඹ බදුල්ල ප්‍රධාන මාර්ගයට යාබද (20m) පිහිටි ඔපනායක මාදොල පිහිටි ඉඩම නිරවුල් ඔප්පු සියළු පහසුකම් සහිත හතරැස් ඉඩම පර්චස් 21.5 ලක්ෂ 38 විකුණනු ලැබේ. කැබලි 2කට වුවද විකුණනු ලැබේ.
0766145346
0768440794
0713768064