Land for sale in Opanayaka , Pelmadulla

2019-09-19 15:57:17 ( Land Sale ) - Ratnapura, Pelmadulla

Details

Land for sale in Opanayaka , Pelmadulla
================================

* Location - Opanayaka,
* Land Type - Residential
* Land Size - 36.8
* Price - Rs 125,000 /=

More details
=========

* Close to Opanayaka school
* with tube well water and electricity facilities
* Clear deeds
* 450 m from main road
* Price is negotiable

Call for more details

ඉඩමක් විකිණීමට - ඕපනායක
==========================

* ස්ථානය - ඕපනායක
* ඉඩම් වර්ගය - නේවාසික
* ඉඩම් ප්‍රමාණය - පර්චස් 36.8
* මිල - රු 125,000 / = ( සාකච්ඡා කළ හැක )

වැඩි විස්තර
=========

* ඕපනායක පාසල පිටුපස
* නල ළිං ජලය හා විදුලි පහසුකම් සහිතව
* නිරවුල් ඔප්පු
* ප්‍රධාන මාර්ගයේ සිට මීටර් 450 ක දුර
* මිල ගණන් සාකච්ඡා කර ගත හැක

වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න